Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Harpalus progrediens Schauberger, 1922 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Vzhledem k vzácnému výskytu a nejasné biotopové vazbě nelze určit příčiny ohrožení.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh vlhkých stanovišť na březích vod, v mokřadech a na vlhkých loukách od nížin do podhůří.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Vzácný druh rozšířený velmi lokálně, zejména v nižších polohách po celém území Moravy.
 • Vysočina: Velmi vzácný druh nalezený recentně na jedné lokalitě na Třebíčsku, starší údaj pochází ze Žďárska.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Harpalus progrediens Schauberger, 1922 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.