Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cymindis axillaris Fabricius, 1794 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Velmi vzácný a mizející druh. Ohrožený je zejména zastiňováním a eutrofizací suchých stanovišť s řídkou vegetací.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh suchých nezastíněných biotopů v nejteplejších oblastech nížin až pahorkatin. Obývá stepi, vřesoviště, suché úhory a pastviny.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi vzácný a lokální druh zjištěný ve středních a severních Čechách a na jižní Moravě.
 • Vysočina: Druh byl nalezen v 90. letech 20. st. v NPR Mohelenská hadcová step. Od té doby nebyl na této lokalitě ani jinde na území kraje znovu zjištěn.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Cymindis axillaris Fabricius, 1794 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.