Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cymindis miliaris Fabricius, 1794 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Cymindis miliaris, foto Václav Křivan
Střevlíček Cymindis miliaris, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Kriticky ohrožený vymírající druh. Důvodem jsou zřejmě změny stavu nejsušších skalnatých biotopů vlivem eutrofizace a změn mikroklimatu zastiňováním.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh nejzachovalejších skalních stepí a otevřených písčin v nejteplejších oblastech nížin.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi vzácný a vymírající druh. V Čechách již v posledních letech nebyl nalezen a pravděpodobně zcela vymřel, na Moravě na většině lokalit také dlouho nepotvrzen. Recentně sbírán např. v NPR Váté písky na Hodonínsku.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn v roce 2008 náhodně v NPR Mohelnská hadcová step. Starší nález blízko hranic kraje pochází také ze Svaratecka. Údaj Nenadála od Žďáru nad Sázavou je velmi pochybný a vzhledem k absenci vhodných biotopů málo pravděpodobný.
Mapa výskytu - střevlíček - Cymindis miliaris

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Cymindis miliaris Fabricius, 1794 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 11. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.