Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pterostichus melas Creutzer, 1799 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Pterostichus melas, foto Václav Křivan
Střevlíček Pterostichus melas, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Kriticky ohrožený druh v důsledku zániku tradičních suchých pastvin v okolí obcí, likvidací stepních biotopů a celkovou eutrofizací suchých stanovišť.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh suchých nezastíněných stanovišť v nížinách až pahorkatinách. Obývá zachovalé pastviny, stepi nebo světlé háje.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi vzácný a mizející druh rozšířený v nejteplejších oblastech Čech i Moravy.
 • Vysočina: Výskyt druhu byl zjištěn na několika lokalitách na Jemnicku a velmi vzácně také v okolí Zašovic na pomezí Třebíčska a Jihlavska.
Mapa výskytu - střevlíček - Pterostichus melas

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Pterostichus melas Creutzer, 1799 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.