Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Obrium cantharinum Linnaeus, 1758 - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Obrium cantharinum, foto Václav Křivan
Tesařík Obrium cantharinum, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální druh rozšířený v nížinách až pahorkatinách. Vývoj probíhá pod kůrou čerstvě odumírajících slabších kmenů a větví osik a dalších druhů topolů. Obývá především lužní lesy, lesní okraje a náletové porosty osik v lomech nebo na opuštěných zemědělských plochách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Výskyt je znám především z nížin ve středních a jižních Čechách a na Moravě na Břeclavsku nebo v Pomoraví.
 • Vysočina: Zjištěn byl pouze na jediné lokalitě ve Žďárských vrších, ale zřejmě uniká pozornosti pro skrytý způsob života.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Obrium cantharinum

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Obrium cantharinum Linnaeus, 1758 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.