Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cymindis cingulata Dejean, 1825 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Cymindis cingulata, foto Václav Křivan
Střevlíček Cymindis cingulata, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh zastíněných a polozastíněných stanovišť v zachovalých lesních biotopech. Obývá listnaté světlé lesy, údolí kolem toků, horské louky a pastviny.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Velmi vzácný a velmi lokální druh nacházený spíše v podhorských a horských lesích v severních částech Čech a na Moravě.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi vzácný a lokální druh zjištěný v nejzachovalejších suťových lesích a bučinách v údolí Svratky a Oslavy.
 • Vysočina: Druh je ohrožený likvidací starých listnatých lesů a jejich nahrazováním jehličnatými porosty.
Mapa výskytu - střevlíček - Cymindis cingulata

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Cymindis cingulata Dejean, 1825 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.