Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bembidion decoratum Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh spíše není ohrožený vzhledem k okrajovému výskytu v ČR.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh hlinitých břehů tekoucích vod, údolí řek a potoků v lesnatých oblastech. Obývá i vlhké lesní strže.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Výskyt byl zjištěn v NP Podyjí a v severních Čechách teprve v nedávné době.
 • Vysočina: Vzhledem k výskytu v Podyjí je možné, že bude výskyt zjištěn také v dalších říčních údolích jihozápadní Moravy.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Bembidion decoratum Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.