Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Stomis pumicatus Panzer, 1796 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh různých typů vlhkých až polovlhkých stanovišť indiferentní k zastínění. Obývá vlhké louky, lužní lesy, parky nebo zahrady v nížinách až pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Zejména v teplejších oblastech Čech i Moravy hojný druh.
 • Vysočina: Druh je rozšířený po celém území kraje, nacházen je však většinou jednotlivě a vzácně. Vyskytuje se zejména ve vlhkých lesích a na loukách.
Mapa výskytu - střevlíček - Stomis pumicatus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Stomis pumicatus Panzer, 1796 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.