Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Trechus secalis Paykull, 1790 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh vlhkých až polovlhkých biotopů indiferentní k zastínění. Vyskytuje se na březích vod, v mokřadech, na vlhkých loukách a pastvinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Všeobecně rozšířený a hojný druh ve všech oblastech od nížin do hor.
 • Vysočina: Hojný druh vlhkých biotopů, častý na rašelinných loukách na Jihlavsku a Žďársku.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Trechus secalis Paykull, 1790 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.