Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Oberea erythrocephala Schrank, 1776 - kozlíček v Kraji Vysočina

Kozlíček Oberea erythrocephala, foto Václav Křivan
Kozlíček Oberea erythrocephala, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený zarůstáním vhodných lokalit, ruderalizací a celkovým ústupem živné rostliny.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální druh teplejších oblastí. Vývoj je vázán na pryšec chvojku zejména na suchých výslunných lokalitách v nížinách a pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Druh se vyskytuje lokálně ve středních a východních Čechách a na střední a jižní Moravě.
 • Vysočina: Z oblasti Vysočiny je známý recentně pouze ze Svratecka, historický údaj pochází z Vladislavi.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - kozlíček - Oberea erythrocephala

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Oberea erythrocephala Schrank, 1776 - kozlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.