Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Notiophilus aestuans Dejean, 1826 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh suchých až polovlhkých nezastíněných biotopů. Obývá okraje polí, úhory, stepi a pastviny v nížinách až pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V teplejších oblastech Čech i Moravy hojný druh.
 • Vysočina: Vyskytuje se vzácně v teplejších oblastech Třebíčska, v ostatních částech kraje nebyl zjištěn.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Notiophilus aestuans Dejean, 1826 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.