Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Trechoblemus micros Herbst, 1784 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh vlhkých až polovlhkých biotopů indiferentní k zastínění. Obývá vlhké louky, břehy vod, kde žije nejčastěji v norách drobných zemních savců.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Poměrně vzácný a skrytě žijící druh nalézaný roztroušeně po celém území Čech i Moravy.
 • Vysočina: Velmi vzácný druh zjištěný pouze na dvou lokalitách na Třebíčsku a Jihlavsku.
Mapa výskytu - střevlíček - Trechoblemus micros

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Trechoblemus micros Herbst, 1784 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.