Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Poecilus cupreus Linnaeus, 1758 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Poecilus cupreus, foto Václav Křivan
Střevlíček Poecilus cupreus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Eurytopní druh především nelesních stanovišť, hojný na polích, loukách, stepích nebo ruderálních stanovištích od nížin do hor.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Obecný druh velmi hojný ve všech typech nelesních stanovišť.
 • Vysočina: Hojný až velmi hojný druh ve všech oblastech.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Poecilus cupreus Linnaeus, 1758 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.