Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Poecilus versicolor Sturm, 1824 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Poecilus versicolor, foto Václav Křivan
Střevlíček Poecilus versicolor, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Coleoptera - Brouci
  • Podřád: Adephaga - Masožraví
  • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

  • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Eurytopní druh především nelesních stanovišť a okrajů lesů a lesních pasek, hojný na loukách, stepích nebo ruderálních stanovištích od nížin do hor.

Výskyt a rozšíření

  • ČR: Obecný druh velmi hojný ve všech typech nelesních stanovišť.
  • Vysočina: Hojný až velmi hojný druh ve všech oblastech.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Poecilus versicolor Sturm, 1824 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2019).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.