Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Tachyura diabrachys Kolenati, 1845 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh nezastíněných hlinitých, písčitých i štěrkových břehů vod a obnažených vlhčích biotopů bez vegetace. Osidluje zvýšené břehy toků, lomy, stěrkovny nebo cihelny.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální a místy hojný druh zejména v teplejších oblastech Čech i Moravy.
 • Vysočina: Vzácnější druh zjištěný na několika lokalitách na Třebíčsku a Jihlavsku v různých biotopech s obnaženým povrchem, např. na dnech lomů.
Mapa výskytu - střevlíček - Tachyura diabrachys

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Tachyura diabrachys Kolenati, 1845 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.