Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Tachyura diabrachys Kolenati, 1845 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Coleoptera - Brouci
  • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

  • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Druh nezastíněných hlinitých, písčitých i štěrkových břehů vod a obnažených vlhčích biotopů bez vegetace. Osidluje zvýšené břehy toků, lomy, stěrkovny nebo cihelny.

Výskyt a rozšíření

  • ČR: Lokální a místy hojný druh zejména v teplejších oblastech Čech i Moravy.
  • Vysočina: Vzácnější druh zjištěný na několika lokalitách na Třebíčsku a Jihlavsku v různých biotopech s obnaženým povrchem, např. na dnech lomů.
Mapa výskytu - střevlíček - Tachyura diabrachys

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Tachyura diabrachys Kolenati, 1845 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (10. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.