Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Oberea oculata Linnaeus, 1758 - kozlíček dvojtečný v Kraji Vysočina

Kozlíček dvojtečný (Oberea oculata), Štěměchy, foto Václav Křivan
Kozlíček dvojtečný (Oberea oculata), Štěměchy, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Řídký, místy až hojný druh lesních okrajů, vrbových porostů podél vodních toků, cest nebo ploch zarůstajících náletovými porosty. Vývoj probíhá v tenkých větvičkách živých keřovitých vrb na osluněných místech.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokálně po celém území od nížin do hor.
 • Vysočina: Výskyt byl zjištěn zejména na Jihlavsku a Třebíčsku. Často se vyskytuje např. na rašelinných a podmáčených loukách na keřovitých vrbách nebo na okrajích lomů, silničních a železničních náspech.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Hojný druh.
Mapa výskytu - kozlíček dvojtečný - Oberea oculata

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Oberea oculata Linnaeus, 1758 - kozlíček dvojtečný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.