Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Harpalus froelichi Sturm, 1818 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh suchých otevřených biotopů v nížinách až pahorkatinách. Osidluje stepi, kraje polí, úhory a vinice.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokálně rozšířený v nejteplejších oblastech středních Čech a jižní Moravy.
 • Vysočina: Vzácný druh nalezený na několika lokalitách na Třebíčsku a Svratecku.
Mapa výskytu - střevlíček - Harpalus froelichi

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Harpalus froelichi Sturm, 1818 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.