Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Oberea pupilata Gyllenhal, 1817 - kozlíček v Kraji Vysočina

Kozlíček Oberea pupilata, Jihlava, foto Václav Křivan
Kozlíček Oberea pupilata, Jihlava, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není vzhledem k charakteru výskytu příliš ohrožený. V přirozených lesních biotopech je hlavním ohrožujícím faktorem změna druhové skladby lesů a úbytek živné rostliny.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální a vzácný druh vázaný na porosty zimolezů v přírodních biotopech, jako jsou pestré listnaté lesy v údolích řek, ale druhotně se vyskytuje ve výsadbách zimolezů v parcích, zahradách nebo okolo komunikací. Vývoj probíhá v živých větvičkách osluněných zimolezů.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi lokálně se vyskytuje v nižších polohách ve středních a jižních Čechách, na Moravě v Podyjí nebo v okolí Brna i přímo ve městě.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn ve starých výsadbách zimolezů podél dálnice D1 v okolí Jihlavy a dále v přirozených biotopech v údolí Jihlavy u Vladislavi a v údolí Želetavky u Lubnice na Znojemsku.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Oberea pupilata Gyllenhal, 1817 - kozlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.