Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ophonus puncticeps Stephens, 1828 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh ruderálních biotopů, stepí, úhorů, luk nebo okrajů polí v nížinách až pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojný druh teplejších oblastí po celém území.
 • Vysočina: Druh byl nalezen nehojně ve všech oblastech.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Ophonus puncticeps Stephens, 1828 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.