Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pterostichus macer Marsham, 1802 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Pterostichus macer, foto Václav Křivan
Střevlíček Pterostichus macer, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh otevřených suchých stanovišť ve stepních oblastech. Obývá nezapojené stepní trávníky, okraje polí, vinice a úhory.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojný druh stepních oblastí, jinde jen velmi vzácný a lokální.
 • Vysočina: Druh byl zaznamenán na Třebíčsku a Svratecku na zachovalých stepních lokalitách.
Mapa výskytu - střevlíček - Pterostichus macer

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Pterostichus macer Marsham, 1802 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (18. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.