Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ophonus azureus Fabricius, 1775 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Ophonus azureus, foto Václav Křivan
Střevlíček Ophonus azureus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh nezastíněných suchých stanovišť v nížinách až pahorkatinách. Obývá stepi, okraje polí, úhory nebo vinice.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojný druh nížin a teplých pahorkatin ve středních a severních Čechách a na jižní Moravě. Mimo tyto oblasti poměrně vzácný a lokální.
 • Vysočina: Místy na Třebíčsku a Svratecku hojný druh, jinde jen velmi vzácný na výslunných stanovištích s obnaženou půdou.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Ophonus azureus Fabricius, 1775 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.