Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Leistus piceus Froelich, 1799 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Leistus piceus, foto Václav Křivan
Střevlíček Leistus piceus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Horský druh obývající vlhčí biotopy v lesích, sutích, alpínské louky a v podhůří také louky kolem potoků.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojnější v horských oblastech severních pohraničních hor, jinde poměrně vzácný a lokální.
 • Vysočina: Druh byl zaznamenán na několika odlišných typech lokalit. Starší údaje pocházejí z chladných sutí ve Žďárských vrších, recentně byl nalezen na okrajích rašelinných luk na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku. Zajímavý je také údaj ze suťového lesa v údolí Jihlavy u Dalešické přehrady.
Mapa výskytu - střevlíček - Leistus piceus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Leistus piceus Froelich, 1799 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.