Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ophonus laticollis Mannerheim, 1825 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Ophonus laticollis, foto Václav Křivan
Střevlíček Ophonus laticollis, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh indiferentní k zastínění i vlhkosti. Žije lokálně v teplejších oblastech pahorkatin a nížin. Obývá různé typy listnatých lesů, světlé háje nebo křovinaté biotopy.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojnější druh teplejších oblastí, jinde vzácný nebo zcela chybí.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn historicky na Pelhřimovsku, recentní nález pochází z PR Údolí Oslavy a Chvojnice.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Ophonus laticollis Mannerheim, 1825 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.