Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Synuchus vivalis Illiger, 1798 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Synuchus vivalis, foto Václav Křivan
Střevlíček Synuchus vivalis, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh suchých kamenitých nezastíněných biotopů. Osidluje suché pastviny, kamenité meze a suché okraje lesů od nížin do hor.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Druh se vyskytuje po celém území, ale poměrně vzácně.
 • Vysočina: Roztroušeně a vzácně nacházený druh suchých biotopů ve všech oblastech kraje.
Mapa výskytu - střevlíček - Synuchus vivalis

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Synuchus vivalis Illiger, 1798 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.