Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Necydalis major Linnaeus, 1758 - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Necydalis major, Plešice, foto Václav Křivan
Tesařík Necydalis major, Plešice, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený intenzivním odstraňováním starých poškozených stromů v lesních porostech, parcích a alejích.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální druh zachovalejších listnatých lesů, břehových porostů, starých parků, alejí nebo sadů. Vývoj probíhá v odumřelém dřevě různých listnatých stromů, především olší, lip, jírovců, třešní, javorů, habru, buku, dubů a dalších. Larvy žijí v místech poškozených kmenů, dutinách, pahýlech nebo zlomech.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokálně především v Čechách, na Moravě je mnohem vzácnější. Vyskytuje se v nížinách až pahorkatinách podél vodních toků.
 • Vysočina: Velmi lokální druh zjištěný v přírodě blízkých listnatých lesích v údolí Oslavy a Jihlavy a také ve Žďárských vrších.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Necydalis major

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Necydalis major Linnaeus, 1758 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 11. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.