Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lebia chlorocephala Linnaeus, 1758 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Lebia chlorocephala, foto Václav Křivan
Střevlíček Lebia chlorocephala, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh suchých až polovlhkých stanovišť v nížinách až podhůří. Osidluje suché louky, meze, pastviny, křovinaté stráně a okraje lesů.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Druh je rozšířený lokálně po celém území Čech i Moravy.
 • Vysočina: Jedná se o poměrně hojný druh zachovalejších suchých pastvin, stepí nebo křovinatých biotopů s mozaikou suchých trávníků. Vyskytuje se především na Třebíčsku, Jihlavsku nebo Svratecku, řada starších údajů pochází také ze Žďárska.
Mapa výskytu - střevlíček - Lebia chlorocephala

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Lebia chlorocephala Linnaeus, 1758 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.