Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Nebria livida Linnaeus, 1758 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Nebria livida, foto Václav Křivan
Střevlíček Nebria livida, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený ztrátou vhodných obnažených ploch vlhkého písku, rekultivací pískoven, zabahňováním toků a nádrží splachy z polí.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh vlhkých písčitých břehů bez vegetace. Vyskytuje se na březích větších toků nebo v pískovnách a vypuštěných dnech písčitých rybníků.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Vyskytuje se velmi lokálně, ale místy hojně zejména v oblastech rozsáhlejších písčin v nížinách.
 • Vysočina: Početná populace druhu obývá písčité břehy Vranovské přehrady na Znojemsku. Výskyt na Vysočině není vyloučen.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Nebria livida Linnaeus, 1758 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.