Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Platynus livens (Gyllenhal, 1810) - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Platynus livens, foto Václav Křivan
Střevlíček Platynus livens, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Coleoptera - Brouci
  • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

  • Vysočina: Druh je ohrožený změnami v lužních oblastech, regulací toků, likvidací lužních lesů a eutrofizací.

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Druh lužních lesů a močálů podél vodních toků v nížinách.

Výskyt a rozšíření

  • ČR: Velmi lokální druh zjištěný v lužních oblastech v Polabí, na Třeboňsku a hojněji podél řek na Moravě i ve Slezsku.
  • Vysočina: Výskyt druhu je uváděn Nenadálem z okolí Žďáru nad Sázavou. Je možné, že se druh vyskytoval v mokřadech podél Sázavy, recentní výskyt však potvrzen nebyl.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Platynus livens (Gyllenhal, 1810) - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 8. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.