Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Platynus livens Gyllenhal, 1810 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Platynus livens, foto Václav Křivan
Střevlíček Platynus livens, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený změnami v lužních oblastech, regulací toků, likvidací lužních lesů a eutrofizací.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh lužních lesů a močálů podél vodních toků v nížinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi lokální druh zjištěný v lužních oblastech v Polabí, na Třeboňsku a hojněji podél řek na Moravě i ve Slezsku.
 • Vysočina: Výskyt druhu je uváděn Nenadálem z okolí Žďáru nad Sázavou. Je možné, že se druh vyskytoval v mokřadech podél Sázavy, recentní výskyt však potvrzen nebyl.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Platynus livens Gyllenhal, 1810 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.