Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dyschirius aeneus Dejean, 1825 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený zejména zánikem a zastiňováním břehů řek v důsledku regulací nebo zarůstání dřevinami.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh hlinitých a písčitohlinitých nezastíněných břehů vod v nížinách až pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojný druh zejména v teplých nížinách a pahorkatinách Čech a Moravy.
 • Vysočina: Vzácný a jen jednotlivě nacházený druh zjištěný recentně pouze na Třebíčsku, starší nález pochází také ze Žďárska.
Mapa výskytu - střevlíček - Dyschirius aeneus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Dyschirius aeneus Dejean, 1825 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.