Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dyschirius nitidus Dejean, 1825 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený zejména zánikem a zastiňováním břehů řek v důsledku regulací nebo zarůstání dřevinami.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh jílovitých a hlinitopísčitých břehů vod v nížinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Vzácný a lokální druh nížin, hojnější pouze na jižní Moravě.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn pouze jednou v PR Údolí Oslavy a Chvojnice.
Mapa výskytu - střevlíček - Dyschirius nitidus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Dyschirius nitidus Dejean, 1825 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (18. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.