Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Chlaenius nitidulus Schrank, 1781 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený zastiňováním nebo zarůstáním hlinitopísčitých břehů vod, zarůstáním hlinišť a pískoven.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh nezastíněných obnažených břehů vod, zejména v pískovnách, hliništích nebo na hlinitopísčitých březích větších toků od nížin do podhůří, nejčastěji v pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální druh teplejších oblastí Čech i Moravy. Hojnější ve středních a severovýchodních Čechách a na jižní a severní Moravě.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn Nenadálem u Žďáru nad Sázavou, recentní údaje z oblasti kraje chybí.
Mapa výskytu - střevlíček - Chlaenius nitidulus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Chlaenius nitidulus Schrank, 1781 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.