Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Platyderus rufus Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Platyderus rufus, foto Václav Křivan
Střevlíček Platyderus rufus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený zarůstáním či zalesňováním suchých stanovišť nebo jejich degradací v důsledku eutrofizace.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh suchých až polosuchých biotopů, zejména travnatých strání, pastvin, hrází nebo stepních trávníků v nížinách až pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Vzácný a velmi lokální druh nalézaný v nejteplejších oblastech Čech a Moravy.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn na zachovalých suchých stanovištích na Třebíčsku. Zejména na zachovalých kamenitých pastvinách je místy hojný.
Mapa výskytu - střevlíček - Platyderus rufus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Platyderus rufus Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.