Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Zabrus spinipes Goeze, 1777 - hrbáč v Kraji Vysočina

Hrbáč Zabrus spinipes, foto Václav Křivan
Hrbáč Zabrus spinipes, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený zarůstáním a zapojováním stepních trávníků a používám pesticidů na okolních zemědělských pozemcích.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Reliktní stepní druh obývající zachovalé stepní lokality zejména vápencovém podloží.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi lokální a vzácný druh na nejzachovalejších stepních lokalitách na Mikulovsku a Znojemsku.
 • Vysočina: Historický výskyt je známý z hraničního kvadrátu 6962. Recentní výskyt v kraji není pravděpodobný.
Mapa výskytu - hrbáč - Zabrus spinipes

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Zabrus spinipes Goeze, 1777 - hrbáč v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 11. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.