Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lebia cruxminor Linnaeus, 1758 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Lebia cruxminor, foto Václav Křivan
Střevlíček Lebia cruxminor, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený zarůstáním a zalesňováním suchých strání, pastvin a stepí.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh suchých křovinatých výslunných biotopů, lesních okrajů, stepí, suchých pastvin od nížin do podhůří.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokálně se vyskytuje v nížinách a teplých pahorkatinách zejména ve středních Čechách a na jižní Moravě.
 • Vysočina: Lokální druh zjištěný na řadě lokalit v jihovýchodní polovině kraje na zachovalých xerotermních biotopech.
Mapa výskytu - střevlíček - Lebia cruxminor

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Lebia cruxminor Linnaeus, 1758 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.