Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Poecilus lepidus Leske, 1737 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Poecilus lepidus, foto Václav Křivan
Střevlíček Poecilus lepidus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený zarůstáním a eutrofizací suchých biotopů, zalesňováním suchých pastvin a mezí.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Suchomilný druh obývající stepi, vřesoviště, okraje polí, lesní lemy a světliny od nížin do hor.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální druh rozšířený ve všech oblastech.
 • Vysočina: Výskyt je velmi lokální a vzácný. Recentní nález pocházejí zejména z Třebíčska a Jihlavska ze zachovalých suchých biotopů s obnaženou půdou.
Mapa výskytu - střevlíček - Poecilus lepidus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Poecilus lepidus Leske, 1737 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.