Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Masoreus wetterhalli Gyllenhal, 1813 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Masoreus wetterhalli, foto Václav Křivan
Střevlíček Masoreus wetterhalli, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený zarůstáním a degradací suchých stanovišť, zejména ubýváním ploch s řídkou nezapojenou vegetací.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh zachovalých velmi suchých stanovišť v nížinách a pahorkatinách. Obývá kamenité stráně, stepi, otevřené písčiny, suché pastviny a louky s řídkou suchomilnou vegetací.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi lokální a vzácný druh nížin a teplých pahorkatin v Čechách (střední, severní a jižní Čechy) a na Moravě (Břeclavsko, Znojemsko).
 • Vysočina: Velmi vzácný druh zachovalých stepních biotopů na východě Třebíčska, zjištěný byl také na několika lokalitách zachovalých suchých pastvin ve vyšších polohách na západě Třebíčska a na Jihlavsku.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Masoreus wetterhalli Gyllenhal, 1813 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (17. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.