Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Licinus depressus Paykull, 1790 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Licinus depressus, foto Václav Křivan
Střevlíček Licinus depressus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený zarůstáním a degradací stepí, suchých pastvin a míst s řídkou vegetací.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh zachovalejších suchých biotopů bez zastínění rozšířený v nížinách a pahorkatinách. Obývá stepní lokality, zvýšené suché břehy řek s řídkou vegetací, suché pastviny a vinice.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokálně a vzácně po celém území Čech i Moravy v teplejších oblastech.
 • Vysočina: Druh byl zaznamenán na řadě lokalit na Třebíčsku na zachovalejších suchých nezastíněných biotopech.
Mapa výskytu - střevlíček - Licinus depressus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Licinus depressus Paykull, 1790 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.