Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Harpalus autumnalis Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Harpalus autumnalis, foto Václav Křivan
Střevlíček Harpalus autumnalis, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený zánikem volných písčin v důsledku zastiňování a zarůstání náletem dřevin.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Psamofilní druh vázaný na nezastíněné volné písčiny, někdy také na písčitých okrajích polí nebo písčitých březích vod.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokálně se vyskytuje v oblastech písčin v Čechách i na Moravě.
 • Vysočina: Druh je udáván ze dvou lokalit. Starší údaj pochází z okolí Mohelna, recentně z NPP Švařec.
Mapa výskytu - střevlíček - Harpalus autumnalis

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Harpalus autumnalis Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.