Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Omophron limbatum Fabricius, 1777 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Omophron limbatum, foto Václav Křivan
Střevlíček Omophron limbatum, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený zánikem vhodných biotopů na tocích řek a březích nádrží vlivem splachů z polí a likvidací nebo zastiňováním písčitých břehů vod v pískovnách.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Psammofilní druh obývající písčité břehy vod bez vegetace. Obývá písčité náplavy na dolních tocích řek a také pískovny a břehy písčitých nádrží.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální druh rozšířený v oblastech rozsáhlejších písčin v nižších polohách v Čechách i na Moravě.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn v roce 2016 na západě Pelhřimovska u Želivi na písčitých březích vodní nádrže Želivka.
Mapa výskytu - střevlíček - Omophron limbatum

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Omophron limbatum Fabricius, 1777 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.