Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cymindis humeralis Fourcroy, 1785 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Cymindis humeralis, foto Václav Křivan
Střevlíček Cymindis humeralis, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený zánikem tradičních pastvin v důsledku zarůstání, zalesňování a eutrofizace.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh suchých nezastíněných, často kamenitých biotopů na zachovalých pastvinách, okrajích lesů, stepích a úhorech.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální, místy hojný druh zejména v teplých pahorkatinách v Čechách i na Moravě.
 • Vysočina: Charakteristický druh zachovalých suchých trávníků na Třebíčsku a východě Žďárska. Údolím Jihlavy proniká také na Jihlavsko.
Mapa výskytu - střevlíček - Cymindis humeralis

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Cymindis humeralis Fourcroy, 1785 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 7. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.