Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Amara spreta Dejean, 1831 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený zalesňováním a zarůstáním volných písčin.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Psamofilní druh vázaný na písčiny v nížinách. Obývá suché nezastíněné biotopy.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi lokální druh nalezený jen místy hojně v rozsáhlých oblastech písčin v Polabí na jižní Moravě.
 • Vysočina: Druh udává Jeniš z několika naprosto netypických lokalit, pravděpodobně se jedná o záměnu s jiným podobným druhem. Vzhledem k absenci vhodných stanovišť není výskyt druhu v kraji pravděpodobný.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Amara spreta Dejean, 1831 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.