Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pterostichus rhaeticus Heer, 1837 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený vysoušením a zalesňováním rašelinných biotopů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh s vazbou na rašeliniště a mokřady na kyselém podloží. Velmi lokální a jen v horských oblastech hojný. Často se vyskytuje společně s P. nigrita, na rašeliništích však převládá.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální druh rašelinných oblastí. V horských oblastech hojný.
 • Vysočina: Druh se vyskytuje lokálně na rašelinných loukách a rašeliništích ve Žďárských a Jihlavských vrších.
Mapa výskytu - střevlíček - Pterostichus rhaeticus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Pterostichus rhaeticus Heer, 1837 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (18. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.