Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Stenolophus skrimshiranus Stephens, 1828 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený vyhrnováním nebo zastiňováním litorálních porostů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh břehů vod, zarostlých močálů a tůní v nížinách až pahorkatinách. Často na obnažených březích vypuštěných rybníků a vysychajících tůní.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojný druh rozšířený hojně ve všech teplejších oblastech, na ostatním území ve vyšších polohách spíše vzácný.
 • Vysočina: Vzácný druh nalezený na několika lokalitách na Třebíčsku a Jihlavsku v zachovalých mokřadech.
Mapa výskytu - střevlíček - Stenolophus skrimshiranus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Stenolophus skrimshiranus Stephens, 1828 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.