Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Elaphrus uliginosus Fabricius, 1792 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Elaphrus uliginosus, foto Václav Křivan
Střevlíček Elaphrus uliginosus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený vyhrnováním litorálů rybníků, likvidací mokřadů a zastiňováním břehů vod náletovými dřevinami.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh obývá zarostlé břehy vod a tůní, zachovalé mokřady a okraje lužních lesů v nížinách až podhůří.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Poměrně vzácný a jen velmi lokálně nalézaný druh v různých oblastech Čech i Moravy. Na jižní Moravě např. na Znojemsku a Břeclavsku místy hojnější.
 • Vysočina: Druh byl nalezen pouze na jedné lokalitě na Třebíčsku u Krahulova na nezastíněném hlinitém břehu čerstvě vybudovaného rybníka v otevřené krajině.
Mapa výskytu - střevlíček - Elaphrus uliginosus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Elaphrus uliginosus Fabricius, 1792 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 11. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.