Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Chlaenius spoliatus Rossi, 1790 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Chlaenius spoliatus, foto Václav Křivan
Střevlíček Chlaenius spoliatus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený vyhrnováním litorálních porostů rybníků, zastiňováním dřevinami, likvidací mokřadů a tůní v otevřené krajině.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh nezastíněných břehů vod v otevřené krajině. Obývá zachovalé litorální porosty rybníků, tůně v lužní krajině, vysychají ramena řek nebo polní mokřady.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V Čechách velmi vzácný a velmi lokální druh, hojnější pouze v nejteplejších oblastech jižní Moravy na Znojemsku a Břeclavsku.
 • Vysočina: Výskyt druhu byl zjištěn na několika lokalitách na Třebíčsku na březích rybníků v otevřené krajině.
Mapa výskytu - střevlíček - Chlaenius spoliatus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Chlaenius spoliatus Rossi, 1790 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (24. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.