Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Chlaenius nigricornis Fabricius, 1787 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Chlaenius nigricornis, foto Václav Křivan
Střevlíček Chlaenius nigricornis, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený vyhrnováním litorálních porostů rybníků, zastiňováním dřevinami, likvidací mokřadů a tůní v otevřené krajině.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh obývá zarostlé nezastíněné břehy vod v nížinách až pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální a jen místy hojný druh teplejších oblastí Čech i Moravy.
 • Vysočina: Výskyt byl zaznamenán na několika lokalitách na Třebíčsku. Většinou na nezastíněných biotopech na březích rybníků se zachovalými litorály v otevřené krajině.
Mapa výskytu - střevlíček - Chlaenius nigricornis

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Chlaenius nigricornis Fabricius, 1787 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.