Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Chlaenius tristis Schaller, 1783 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Chlaenius tristis, foto Václav Křivan
Střevlíček Chlaenius tristis, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený vyhrnováním litorálních porostů rybníků, zastiňováním dřevinami, likvidací mokřadů a tůní v otevřené krajině.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh zachovalých mokřadů a nádrží s nezastíněmými bohatými litorálními porosty v teplých oblastech nížin až pahorkatin.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Poměrně vzácný a lokální druh zachovalejších mokřadů v teplejších oblastech Čech i Moravy.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn na řadě lokalit na Třebíčsku, Jihlavsku a Havlíčkobrodsku, vždy však jednotlivě. Většinou se jedná o velmi dobře zachovalé mokřady a litorály rybníků.
Mapa výskytu - střevlíček - Chlaenius tristis

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Chlaenius tristis Schaller, 1783 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.