Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Elaphrus aureus Ph. Müller, 1821 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený regulacemi toků, bagrováním koryt a výstavbou přehrad.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh písčitých a štěrkopísčitých břehů tekoucích vod v nížinách až pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální a vzácný druh nejzachovalejších nížinných toků s přirozenou dynamikou toku.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn pouze jednou v PR Údolí Oslavy a Chvojnice.
Mapa výskytu - střevlíček - Elaphrus aureus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Elaphrus aureus Ph. Müller, 1821 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.