Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Tachys micros Fischer von Waldheim, 1828 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený regulacemi toků řek a zabahňováním břehů vod v důsledku splachů z polí.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh vlhkých nezastíněných štěrkových a štěrkopískových břehů vod od nížin do podhůří.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi vzácný a mizející druh, častější na Moravě v zachovalých úsecích nížinných toků s přirozenými břehy.
 • Vysočina: Velmi vzácný druh zjištěný v okolí Mohelna a recentně nalezený na Jihlavsku na dně vypuštěného rybníka na nezastíněném štěrkopísčitém břehu.
Mapa výskytu - střevlíček - Tachys micros

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Tachys micros Fischer von Waldheim, 1828 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.