Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Tachyura quadrisignata Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený regulacemi toků a zabahňováním břehů toků i nádrží splachem z polí.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh nezastíněných písčitých i štěrkových břehů vod. Osidluje zvýšené břehy toků, lomy a stěrkovny.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální a místy hojný druh zejména v teplejších oblastech Čech i Moravy většinou v zachovalých úsecích nížinných toků.
 • Vysočina: Starší údaje z řady lokalit ve Žďárských vrších se nepodařilo potvrdit novými nálezy.
Mapa výskytu - střevlíček - Tachyura quadrisignata

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Tachyura quadrisignata Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.